پردازش متن

هدف نهائی پردازش زبانهای طبیعی رسیدن به سطح توانائی های انسان در فهم و استفاده از زبانهای انسانی و سپس عبور از آن توانائی ها و رسیدن به توان پردازش سریع، دقیق و جامع این زبانهاست. در چند دهه اخیر ابزارها و روشهای مختلفی برای این منظور ایجاد شده اند که این روشها در بعضی کاربردهای زبان طبیعی منجر به موفقیت های قابل توجهی شده اند. با این وجود پیشرفت در بعضی از زمینه های زبان طبیعی (مثلا ترجمه، فهم و اصلاح غلط ها) به علت پیچیدگی بالا، محدود بوده است. روشهای جدیدی که در چند سال اخیر ابداء شده اند از قبلل نمایش زبان با بردارهای تعبیه شده و استفاده از شبکه های عصبی عمیق منجر به پیشرفت های بسیار خوبی شده است.

گروه تحقیقاتی ما ضمن ایجاد و بهره برداری از روشهای قدیمی تر، این روشهای جدید را نیز بررسی و استفاده میکند. ما علاوه بر تحقیق روی پردازش زبان انگلیسی برروی زبان فارسی و سایر زبانهای محلی نیز مطالعه میکنیم. یافتن و اصلاح غلط های دستوری، ساخت ابزارهای پردازش متن، تولید بردارهای تعبیه شده مختلف، فهم احساسات و نظرات از متن و فهم و پاسخگوئی به سوالات از زمینه های مورد بررسی در گروه تحقیقاتی ما هستند.

پردازش گفتار

تبدیل گفتار به متن (تشخیص صحبت) ، تبدیل متن به گفتار صوتی (تولید صحبت) ، تشخیص احساس از صحبت و صدا و نهایتا فهم و پاسخگوئی به سوالات گفتاری از اهداف نهائی این زمینه تحقیق است. ما علاوه بر بررسی و استفاده از ابزارها و روشهای مرسوم در این زمینه سعی بر ساختن و استفاده از ابزارهای ابداء شده در چند سال اخیر از جمله شبکه های عصبی عمیق داریم.

ما علاوه بر زبان فارسی بر روی سایر زبانهای محلی نیز بررسی و تحقیق انجام میدهیم.

ترجمه

ساخت عامل های یادگیرنده و عامل های خودآگاه و همچنین استفاده از عامل های هوشمند در حل مسائل کاربردی از قبیل شبیه سازی های ترافیکی از جمله فعالیت های انجام گرفته در این زمینه است.

گروه تحقیقاتی ما ابزارهایی برای داده کاوی و شبیه سازی ترافیک ایجاد نموده است و به توسعه این ابزارها و یافتن مدل های بهتر برای چنین شبیه سازیهایی می پردازد.