اعضا گروه

اعضاء گروه تحقیقاتی شامل اعضاء هیئت علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دوره لیسانس دانشگاههای ارومیه (بخصوص دانشگاه صنعتی ارومیه) می باشند.

اعضاء هیئت علمی:

دکتر سیامک سرمدی (استادیار – سرپرست گروه)


فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد):

عرفان رحمانی (Pos Tagging using CNN and RNN)

جلیل کریمی (Search Engine Ranking Feature Selection)

دولت آبادی (Grammar Correction with CNN)


دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد):


دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی:

فرید عمرزاده (Conscious agents)


اعضا و محققان غیر هیئت علمی: