گروه تحقیقاتی

گروه تحقیقاتی زبان طبیعی و داده کاوی به منظور پایه گذاری تحقیق در زمینه پردازش زبانهای طبیعی و کاربردهای آن در شهر ارومیه و در دانشگاه صنعتی ارومیه تشکیل گردیده است. این تیم تحقیقاتی با راهنمایی دکتر سرمدی و همکاری گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه هایی از قبیل کاربردهای پردازش زبان طبیعی در زبان فارسی، پردازش گفتار، فهم گفتار و همچنین عامل های هوشمند فعالیت میکند.

ادامه

پردازش متن

هدف نهائی پردازش زبانهای طبیعی رسیدن به سطح توانائی های انسان در فهم و استفاده از زبانهای انسانی و سپس عبور از آن توانائی ها و رسیدن به توان پردازش سریع، دقیق و جامع این زبانهاست. در چند دهه اخیر ابزارها و روشهای مختلفی برای این منظور ایجاد شده اند که این روشها در بعضی کاربردهای زبان طبیعی منجر به موفقیت های قابل توجهی شده اند.

ادامه

پردازش گفتار

تبدیل گفتار به متن (تشخیص صحبت) ، تبدیل متن به گفتار صوتی (تولید صحبت) ، تشخیص احساس از صحبت و صدا و نهایتا فهم و پاسخگوئی به سوالات گفتاری از اهداف نهائی این زمینه تحقیق است. ما علاوه بر بررسی و استفاده از ابزارها و روشهای مرسوم در این زمینه سعی بر ساختن و استفاده از ابزارهای ابداء شده در چند سال اخیر از جمله شبکه های عصبی عمیق داریم.

ادامه

عامل های هوشمند

ساخت عامل های یادگیرنده و عامل های خودآگاه و همچنین استفاده از عامل های هوشمند در حل مسائل کاربردی از قبیل شبیه سازی های ترافیکی از جمله فعالیت های انجام گرفته در این زمینه است. گروه تحقیقاتی ما ابزارهایی برای داده کاوی و شبیه سازی ترافیک ایجاد نموده است و به توسعه این ابزارها و یافتن مدل های بهتر برای چنین شبیه سازیهایی می پردازد.

ادامه